TÀI LIỆU EXCEL

Trang chủ   /   Tin tức   /   TÀI LIỆU EXCEL

TÀI LIỆU EXCEL

1, Chuẩn bị 2, Làm quen  3, Thao tác dữ liệu cơ bản trong Excel


4, Thao tác trên worksheet 5. Định dạng excel 6. In ấn Excel


7. Các hàm cơ bản  8. Bài tập Excel tổng hợp và giải bài tập Xem ngay Dịch vụ bảo trì máy tính văn phòng Hà Nội

9. Excel Chart  10. Cơ sở dữ liệu Excel 11.Các hàm Excel nâng cao  12. Định dạng có điều kiện
13. Các đối tượng hình ảnh và hình dạng 14  Bảo mật 15.Pivot table Xem ngay Dịch vụ bảo trì máy tính văn phòng Hà Nội

16 .Pivot chart 17 Bài tập tổng hợp và giải bài tập    Xem ngay:
       DỊCH VỤ VỆ SINH MÁY TÍNH VĂN PHÒNG HÀ NỘI
       TÀI LIỆU WORD

Bài viết liên quan