HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ CHO VIỆC THANH TRA/KIỂM TRA DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BHXH, AN TOÀN, VSLĐ; MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trang chủ   /   Tin tức   /   HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ CHO VIỆC THANH TRA/KIỂM TRA DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BHXH, AN TOÀN, VSLĐ; MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ CHO VIỆC THANH TRA/KIỂM TRA DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BHXH, AN TOÀN, VSLĐ; MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

I. BÁO CÁO CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp

2. Mã số doanh nghiệp

3. Địa chỉ trụ sở

4. Địa điểm KD trực thuộc

5. SĐT

6. Người đại diện trước pháp luật

7. Ngành nghề KD chính

8. Số tài khoản NH

9. Tổng số lao động đang làm việc

Dịch vụ IT văn phòng

II. CÁC HỒ SƠ KIỂM TRA VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BHXH

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản chính và 01 bản sao)

2. Hồ sơ thang, bảng lương của doanh nghiệp.

3. Bản điều kiện tiêu chuẩn và chức danh công việc

4. Định mức lao động

5. Quy trình tuyển dụng, thử việc, đào tạo,đào tạo hàng năm

6. Cơ cấu lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản bổ sung khác

7. Danh sách trích ngang lý lịch NLĐ

8. Hợp đồng lao động; hợp đồng khoán + Mô tả công việc (nếu HĐLĐ không thể hiện)

9. Giấy phép lao động (nếu sử dụng lao động người nước ngoài)

10. Báo cáo tình hình sử dụng lao động, báo cáo tăng, giảm lao động

11. Báo cáo bảo hiểm thất nghiệp theo thông tư 28

12. Hồ sơ nhân sự đã làm việc, đang làm việc

13. Hồ sơ Bảo hiểm xã hội, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

14. Đối chiếu đóng bảo hiểm hàng tháng của BHXH

15. Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân.

16. Bảng chấm công của doanh nghiệp + Phép

17. Chứng từ thanh toán lương, phép hàng tháng & các khoản chế độ bảo hiểm

18. Quy chế trả lương trả thưởng

19.Thông báo công khai (Niêm yết) Quy chế trả lương/ thưởng, thời gian trả lương, hình thức trả lương

20. Nội quy lao động

21. Thỏa ước lao động tập thể

22. Hồ sơ khám sức khỏe cho người lao động the quy định

23. Văn bản đối thoại định kỳ giữa NLĐ và NSD Lao Động: Quy chế dân chủ, Quy chế đối thoại (Hàng quý), Quy chế hội nghị NLĐ (1 lần/năm)

24.Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hằng năm

25. Chứng từ nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn.

26. Các quy định về dạy nghề.

27. Các văn bản quy định khác của doanh nghiệp.

Khắc phục Bảo trì máy tính văn phòng 24/7

III. AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG; MÔI TRƯỜNG; PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1. An toàn, vệ sinh lao động

1.1. Nội quy về an toàn, VSLĐ

1.2. QĐ Thành lập hội đồng bảo hộ lao động

"1.3. QĐ thành lập mạng lưới an toàn viên -vệ sinh viên

(trong quyết định ghi luôn nhiệm vụ và quyền hạn)"

1.4. Biên bản họp định kì của ban AT, VSLĐ

1.5. Kế hoạch kiểm tra công tác AT, VSLĐ hàng năm, có xác nhận của Chủ tịch công đoàn

"1.6. Biên bản kiểm tra đánh giá các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc;

Hồ sơ thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra AT, VSLĐ"

1.7. Hồ sơ bảo trì máy móc / thiết bị

1.8. Hồ sơ kiểm tra an toàn hệ thống /đường dây điện/Bằng cấp thợ điện

1.9. Danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

1.10. Chứng nhận kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các thiết bị có trong danh mục

1.11. Quyết định phân công người quản lý vận hành các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt

1.12. Bằng cấp của người vận hành các  thiết bị / máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt

1.13. Các chứng nhận huấn luyện về ATLĐ cho CBNV

1.14. Danh sách lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Nếu có)

1.15. Quy định cấp phát bảo hộ lao động cho CBCNV

1.16. Sổ theo dõi cấp phát Bảo hộ lao động cho CBCNV

1.17. Lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình,

1.18. Có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc hoặc có nhưng không đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy tại nơi làm việc;

1.19. Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ người lao động

1.20. Quyết định thành lập Đội cấp cứu

1.21. Quyết định phân công nhân viên y tế kiêm nhiệm (Có bằng y tế y khoa)

1.22. Tủ thuốc và các thiết bị y tế thích hợp để bảo đảm ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động;

1.23. Nội quy Bếp ăn

1.24. Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm của Bếp ăn tập thể

2. Môi trường

2.1. Hồ sơ đo kiểm môi trường lao động hàng năm

2.2. Báo cáo giám sát môi trường / đánh giá tác động môi trường định kì

2.3. Đăng kí chủ nguồn chất thải nguy hại

2.4. Hợp đồng thu gom rác thải thông thường / rắn / rác thải nguy hại và giấy phép hoạt động

2.5. Danh mục hóa chất, thông tin an toàn hóa chất (Nếu có: dầu, dẻ dính dầu, bóng đèn…)

2.6. Hồ sơ huấn luyện an toàn sử dụng, vận chuyển, lưu trữ hóa chất (Nếu có hóa chất)

2.7. Hồ sơ liên quan khác về môi trường

3. Công tác PCCC

3.1. Nội quy PCCC

3.2. Sơ đồ thoát hiểm

3.3. Quyết định thành lập Ban PCCC, Đội PCCC

3.4. Lập kế hoạch công tác PCCC hàng năm

3.5. Biên bản kiểm tra định kì hàng quý hệ thống PCCC của Công An PCCC

3.6. Biên bản tự kiểm tra PCCC hàng tháng

3.7.Hồ sơ huấn luyện sử dụng phương tiên PCCC cho đội

3.8. Hồ sơ diễn tập thoát hiểm theo phương án với Công An PCCC và nội bộ

3.9. Phương án PCCC + Hồ sơ theo dõi PCCC

3.10. Thẩm duyệt an toàn hệ thống PCCC trước khi sử dụng công trình

3.11. Biên bản nghiệm thu An toàn Công trình đưa vào sử dụng

3.12. Kiểm định hệ thống chống sét nối đất tòa nhà

3.13. Các hồ sơ liên quan khác

Bài viết liên quan